Mobilné platby

Jednoduchý a obľúbený spôsob platby cez mobil.

Mobilné platby dnes v SR využíva VIAC AKO 50% zákazníkov…

Preto sa stal tento spôsob platby súčasťou už základnej ponuky úhrady menších tovarov a služieb.

  • Jednoduché
  • rýchle a pohodlné,
  • bez potreby registrácie, platobnej karty či hotovosti,
  • dostupné na každom type mobilu (smartfóny aj staršie telefóny),
  • dostupné u všetkých mobilných operátorov,
  • a platba sa automaticky premietne vo faktúre od mobilného operátora (alebo stiahne z kreditu).

Ako to funguje?

Zákazník väčšinou posiela SMS na skrátené číslo (napr. 1100, 707 a pod. ) v predpísanom tvare. Vám prináleží štandardne väčšina z ceny SMS, teda ceny služby, čo je už štandardizovaný biznis model na území SR s realizáciou do 1 mesiaca.

Ako to využiť?

Ideálne za menšie transakcie, do 20 EUR, napr. platba v e-shope za drobné nákupy, sprístupnenie obsahu či VIP sekcie na Vašej web stránke, krátkodobé poistenie, lotérie, parkovné, cestovný lístok a pod.

Je to univerzálne platobné riešenie pre váš biznis.

Kontaktujte nás