Premium SMS a SMS súťaže

Ak potrebujete dosiahnuť niektorý z týchto cieľov, mali by ste sa rozhodnúť pre SMS spotrebiteľskú súťaž:

podpora predaja
zvýšenie tržieb
získanie nových zákazníkov či databázu potenciálnych zákazníkov
imidžová kampaň alebo odmena za vernosť

SMS SÚŤAŽ DOKÁŽE ZVÝŠIŤ VÁŠ OBRAT MEDZIROČNE AŽ O 10%!

Výhody SMS spotrebiteľskej súťaže

Pre zákazníka

Je to jednoduché, rýchle a atraktívne. Zákazník nemusí vypisovať formuláre a kupóny a posielať ich poštou alebo vypisovať údaje cez internet.

Pre vás

Pokrytie nákladov z výnosov z SMS. Vy máte k dispozícii marketingový nástroj – mobil a SMS na prácu so zákazníkmi a na ich motiváciu sa opätovne zapojiť.

Vopred vypočítame, ako treba nastaviť parametre súťaže, cenu SMS či výšky výhier, aby sme dosiahli stanovené ciele (napríklad zvýšenie tržieb o 3%). Pri správnom nastavení súťaže viete pokryť z výnosov z SMSiek samotné výhry a tak sa stane súťaž samonosnou. Vytvoríme Vám riešenie šité na mieru.

Ako to funguje?

V SMS súťažiach sa používa tzv. PREMIUM SMS – sú to SMS s vyššou tarifou, ktorá môže byť od 0,10 EUR až po 10 EUR. Takouto SMS v predpísanom tvare sa zákazník zapája do súťaže o atraktívne výhry (auto, byt, peniaze…). Vám prináleží časť výnosu z SMS, čím môžete pokryť veľkú časť nákladov. My zabezpečíme kompletnú realizáciu na klúč vrátane žrebovacej aplikácie, reportingu a právnych služieb.

Kde využiť PREMIUM SMS?

Kontaktujte nás